Човечево, расколничково попче Стеван е доказ дека МПЦ е духовниот Тимјаник. Ја утнал професијата, нека се врати во планина од кај што слегол. Засега неговата изјава е најгласниот став на МПЦ искажан за една телевизиска куќа со национална концесија. Како тргнале изгледа со оружје во рака ќе им се закануваат на православните да им ја признаат комунистичката автокефалија! Одново настапуваат со ново дно. Нека се погрижат за нив од соодветните институции.