Расколот со Црквата предизвикал и внатрешен расцеп, односно тешка шизофренија во свеста на “архибандитот” Царкњас. Толкава што тој денес може слободно да се расправа и да се кара со самиот себе и со своите претходни изјави, на иста тема:

Царкњас, 2009: “Северна Македонија” е добро решение во спорот за името.
vs
Царкњас, 2019: Да си го мениш името, па за шо да живиш на овој свет?