Од раскол во Соборноста на Црквата се пристапува само со покајание. Никако поинаку.

Погледни го видеото: