За еден празник од огромно значење каков што е празникот на светите Кирил и Методиј, Бугарите служеле архиерејска литургија во празен храм, со неколку присутни универзитетски професори од Скопје, дојдени со тура по службена должност и двајца-тројца расколнички попови од МПЦ, во публика.
Толку празнично, што попразно и повџашувачки не може да биде.
Работава е – расколници од сите земји обединете се, или што е?!

Ете пример кон каква празнина води примањето во единство без покајание, како што инсистира МПЦ.