Архиепископ Охридски Јован: “И врапчињата на гранките знаат дека целата власт во Р. Северна Македонија е во рацете на извршната власт, а судската власт е само декор во посед на извршната власт, и ме чуди тоа што извршната власт си мисли дека некој им верува дека не се мешаат во судската власт”

(Од интервјуто на Архиепископот Охридски Јован за белградски “Недељник”, каде зборува дека властите во Северна Македонија одбиваат да ја спроведат пресудата од Стразбур за регистрација на ПОА, за неисполнувањето на основните стандарди за верски слободи во Северна Македонија…)

…Ovo pitanje shvatam da ste mi postavili zbog toga što još uvek nismo registrovani i pored presude Suda za ljudska prava u Strazburu, zbog što vlada u R. Severnoj Makedoniji kalkuliše u vezi sa početkom pregovora sa Evropskom Unijom. Dakle, oni žele da dobiju datum za početak pregovora, ali da ne promene ništa po pitanju vladanja prava. Jasno je kao dan da izvršna vlast ne želi da se ispuni presuda Suda za ljudska prava u Strazburu u vezi sa verskim zajednicama u R. Severnoj Makedoniji, i pored toga što oni u korespodenciji sa nama uvek pišu da je to u nadležnosti sudske vlasti. I vrapci na granama znaju da je čitava vlast u R. Severnoj Makedoniji u rukama izvršne vlasti, a sudska vlast je samo dekor u posedu izvršne vlasti, i čudi me to što izvršna vlast smatra da im neko veruje kako se oni ne mešaju u sudsku vlast.
Najgore je to što smatraju da im neko iz Evropske unije veruje da je sudska vlast u R. Severnoj Makedoniji samostalna i da donosi rešenja bez uticaja izvršne vlasti.
Otkada sam izašao iz zatvora 2015. godine, ne mogu da kažem da se nastavilo sa istim intenzitetom gonjenja Pravoslavne Ohridske Arhiepiskopije kao što je bilo od 2005. do 2014.
Ipak, time što nas ne registruje, vlast želi da ovo pitanje bude otvoreno kako bi mogla da se umeša kad joj padne na pamet, kao što je to radila pomenutih devet godina, izmišljajući krivična dela kao što samo vladine, bolje rečeno policijske službe mogu da rade.