Дали некогаш во животот Стефан имал средба со сиромашните? Дали со болните? Дали некогаш Стефан остварил средба со младите каде ќе ги слушне нивните потреби? Или со интелектуалците да полемизира со нивните проблематизирања? Кога Стефан последен пат ги прашал неговите попови дали носат мантии и каква им е состојбата во семејствата? Кога се заинтересирал за […]

Прочитај повеќе