Макар што самата појава на „духовен тоталитарист“, не е непозната и кај другите вери, православниот гуруизам може да ги привлече кон христијанството оние лица кои бараат решение за своите проблеми на еден магиски начин – вели отечката мисла. Токму тоа се случува со споменатите „илјада души од сите краишта на земјата“, кои поитале кон Бигорскиот […]

Прочитај повеќе